Lãnh đạo Chi cục

Các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục

Tạo bởi chicucquanlythitruong

Ngày tạo 8/4/2014 - Lượt xem 9554

Phòng Tổ chức - Hành chính (email: tchc.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Bà Đặng Thị Ngọc Hạnh

Trưởng phòng

(0252)3.831.685

0919.572.443

Ông Trần Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

(0252)3.825.824

0945.311.981

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp (email: nvth.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Lê Tự Tiến

Trưởng phòng

(062)3.821.646

0918.890.059

Bà Dương Thị Thơ Phó Trưởng phòng (0252)3.821.646 0988.910.880
Phòng Thanh tra - Pháp chế (email: ttpc.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)
Ông Đỗ Văn Phát

Phó Trưởng phòng phụ trách

(0252)3822.824 0913.834.971
       

Đội QLTT số 1 - Thành phố Phan Thiết (email: doi1.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Nguyễn Văn Tuyết

Đội trưởng

(0252)3.822.958

0903.977.729

Ông Trần Minh Thế Phó Đội trưởng   0918.428.216

Đội QLTT số 2 - Thị xã La Gi (email: doi2.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Ngô Minh Phúc

Q. Đội trưởng

(0252)3.872.975

0989.464.229

Bà Đỗ Thị Thanh Hải

Phó Đội trưởng   0975.289.939

Đội QLTT số 3 - Huyện Tuy Phong (email: doi3.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Nguyễn Văn Bảo Triều

Đội trưởng

(0252)3.951.480

0914.693.580

Ông Nguyễn Vinh Hồng

Phó Đội trưởng

 

0913.173.412

Đội QLTT số 4 - Huyện Đức Linh (email: doi4.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Nguyễn Thành Thảo Q. Đội trưởng (0252)3.883.062 0904.967.112

 

 

 

 

Đội QLTT số 5 - Huyện Tánh Linh (email: doi5.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Lê Việt Cường

Q. Đội trưởng

(0252)3.888.529

0932.983.293

 

 

 

 

Đội QLTT số 6 - Huyện Hàm Tân (email: doi6.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Bà Nguyễn Thị Vy Ni

Phó Đội trưởng phụ trách

(0252)3.877.697

0909.114.662

 

 

 

 

Đội QLTT số 7 - Đội cơ động (email: doi7.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Nguyễn Đức Dũng

Đội trưởng

(0252)3.827.420

0918.783.235

Ông Trần Đào Huyền Thi

Phó Đội trưởng

 

0948.187.871

Ông Hoàng Anh Tuấn Phó Đội trưởng   0907.698.422

Đội QLTT số 8 - Huyện Bắc Bình (email: doi8.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Bà Nguyễn Nhật Đào Vy

Phó Đội trưởng phụ trách

(0252)3.641.313

0946.174.585

 

     

Đội QLTT số 9 - Huyện Hàm Thuận Nam (email: doi9.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Trần Văn Thăng

Đội trưởng

(0252)3.670.900

0918.498.805

Ông Nguyễn Hoàng Chương Phó Đội trưởng   0909.088.471

Đội QLTT số 10 - Huyện Hàm Thuận Bắc (email: doi10.qltt@sct.binhthuan.gov.vn)

Ông Bùi Đức Thịnh

Q. Đội trưởng

(0252)3.865.234

0909.352.752

Ông Nguyễn Văn Tùng

Phó Đội trưởng

 

0989.429.129

 

 

 

Cập nhật 20/03/2018

Thông báo

Văn bản pháp quy

Sở công thương tỉnh bình thuận Toàn văn Hiến pháp Việt Nam năm 2013 Phần mềm Quản lý văn bản

Bản đồ hành chính

Hình ảnh

Video-Clips