Tin Chi cục

Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 9 tháng đầu năm 2018.

Tạo bởi quocnh.qltt

Ngày tạo 24/09/2018 - Lượt xem 552

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát 1.269 vụ, phát hiện 694 vụ vi phạm, đã xử lý 693 vụ vi phạm gồm 705 hành vi vi phạm (cụ thể: hàng cấm 91 hành vi; hàng lậu 04 hành vi; vi phạm trong lĩnh vực giá 51 hành vi; vi phạm trong kinh doanh 97 hành vi; an toàn thực phẩm 94 hành vi; vi phạm khác 368 hành vi), 01 vụ tái phạm hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 150 bao đã chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết để tiếp tục điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay là 3.956,36 triệu đồng (trong đó: thu xử phạt vi phạm hành chính là 3.561,04 triệu đồng, bán hàng hóa tịch thu là 395,32 triệu đồng), đạt 79,12% kế hoạch năm và tịch thu 10.890 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại và một số hàng hóa nhập lậu khác.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra các mặt hàng trọng tâm đạt được như sau:

+ Xăng dầu: đã kiểm tra 167/160 cơ sở, phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, đạt 104,38% kế hoạch năm.

+ Khí dầu mỏ hóa lỏng: đã kiểm tra 154/151 cơ sở, phát hiện và xử lý 08 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 50,75 triệu đồng, đạt 101,99% kế hoạch năm.

+ An toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương: đã kiểm tra 349/274 cơ sở, phát hiện và xử lý 52 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 146,85 triệu đồng, đạt 127,37% kế hoạch năm.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường tham gia phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của tỉnh và lực luợng chức năng của các huyện, thị xã, thành phố, đã tiến hành kiểm tra 292 vụ, phát hiện xử lý 111 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 395,1 triệu đồng.

 

 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đạt hiệu quả cao. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường và Sở Công Thương, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát yêu cầu chỉ đạo của cấp trên, công tác quản lý địa bàn, trinh sát nắm tình hình giá cả, biến động của thị trường được tăng cường qua đó phát hiện nhanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông trên thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường; việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời, công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành, lực lượng chức năng của tỉnh, huyện, thị xã và thành phố trong kiểm tra, kiểm soát thị trường được lực lượng Quản lý thị trường thực hiện tốt, hạn chế được tình trạng kiểm tra chồng chéo, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Ngoài việc kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng Quản lý thị trường còn kết hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật đến các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các quy định về an toàn thực phẩm nên đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thương mại, bảo vệ lợi ích, sức khỏe người tiêu dùng và quyền lợi hợp pháp chính đáng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục ổn định tình hình thị trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, đồng thời chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên khâu lưu thông và trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, củng cố, xây dựng mạng lưới báo tin trong quần chúng nhân dân tại cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nâng cao hiểu biết và chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Thông báo

Văn bản pháp quy

Sở công thương tỉnh bình thuận Toàn văn Hiến pháp Việt Nam năm 2013 Phần mềm Quản lý văn bản

Bản đồ hành chính

Hình ảnh

Video-Clips