Lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Bình Thuận

Tạo bởi chicucquanlythitruong

Ngày tạo 8/4/2014 - Lượt xem 10111

 

 Phó Giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng

Ngô Minh Hùng

Điện thoai: (062)3.831.988 

Di động: 0913.883.066

Email: hungnm@sct.binhthuan.gov.vn

 Phó Chi cục trưởng

Phan Hoàng Anh Khoa

Điện thoai: (062)3832889

Di động: 0908.190.900

Email: khoapha.qltt@sct.binhthuan.gov.vn

 Phó Chi cục trưởng

Nguyễn Doanh Điền

Điện thoai: (062)3828882

Di động: 0907.154.621

Email: diennd.qltt@sct.binhthuan.gov.vn

 Phó Chi cục trưởng

Ngô Chí Thơ

Điện thoai: (062)3832125

Di động: 0919.112.320

Email: thonc.qltt@sct.binhthuan.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 09/12/2016

Thông báo

Văn bản pháp quy

Sở công thương tỉnh bình thuận Toàn văn Hiến pháp Việt Nam năm 2013 Phần mềm Quản lý văn bản

Bản đồ hành chính

Hình ảnh

Video-Clips