Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

Tạo bởi chicucquanlythitruong

Ngày tạo 07/08/2014 - Lượt xem 7398

    Với chiến thắng lịch sử vang dội Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một nửa nước ta được hoàn toàn giải phóng, miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện hết sức khó khăn: nhưng nền kinh tế tiêu điều, lực lượng sản xuất nhỏ bé và trình độ kỹ thuật lạc hậu, phần lớn xí nghiệp, nhà máy ngừng hoạt động, hàng hóa kham hiếm đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn thiếu thốn. Lợi dụng những khó khăn về sản xuất, những kẽ hở trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, nhất là với một số sai lầm trong cài cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, một số phần tử xấu trong xã hội nhân cơ hội này kích động về chính trị, gây rối thị trường thông qua các hành vi vơ vét, đầu cơ tích trữ hàng hóa nâng giá, tạo sự khan hiếm để trụ lợi,  gây khó khăn cho nền kinh tế quốc dân và làm thiệt hại người tiêu dùng. Thực trạng của đời sống kinh tế xã hội đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta nhiệm vụ phải nhanh chóng khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và cải thiện đời sống nhân dân.

 

    Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc luật số 001/SL ngày 19/4/1957 và Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 163/TTg ngày 19/4/1957 về việc cấm chỉ mọi hành động đầu cơ kinh tế. Ngày 03/7/1957,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 290/TTg thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cả nước. Ban Quản lý thị trường Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu chủ trương, chính sách quản lý thị trường chống đầu cơ tích trữ, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách đó trong phạm vi toàn quốc; các Ban Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, khu tự trị có nhiệm vụ giúp Ủy ban hành chính địa phương chỉ đạo quản lý thị trường ở địa phương mình theo chủ trương, chính sách của Chính phủ.

 

     Với nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý thị trường Trung ương và các địa phương đã góp phần quan trọng giữ ổn định thị trường, nhằm đảm bảo những nhu cầu cơ bản của sản xuất và đời sống trong các giai đoạn khắc phục, cải tạo và xây dựng kinh tế ở miền Bắc, đồng thời đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

 

     Sau chiến thắng 30/4/1975 tổ quốc thống nhất, cả nước cùng đi lên CNXH. Miền Nam thực hiện nhiệm vụ cải tạo các thành phần kinh tế công thương nghiệp tư bản tư doanh và cùng miền Bắc xây dựng hệ thống Thương nghiệp XHCN. Tình trạng thị trường tự do ở miền Bắc đã giảm trong thời kỳ cải tạo XHCN nay có xu hướng gia tăng. Trên cả nước số người buôn bán tăng nhanh, phần đông không đăng ký kinh doanh và trốn thuế. Tình trạng đầu cơ buôn lậu, kinh doanh trái phép diễn ra phổ biến.

 

     Trước tình hình đó, Đại hội lần thứ V của Đảng xác định “Thiết lập trật tự mới XHCN trên mặt trận phân phối lưu thông để góp phần ổn định đời sống, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường quản lý thị trường đấu tranh chống đầu cơ, làm ăn phi pháp”. Nghị quyết 188/HĐBT ngày 23/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tăng cường Thương nghiệp XHCN và Quản lý thị trường, khẳng định: “Thiết lập trật tự mới XHCN trên thị trường là một nhiệm vụ cấp bách”. Theo tinh thần đó ngày 16/7/1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 190/CT thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng để hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện công tác Quản lý thị trường. Tiếp theo Hội đồng Bộ trưởng có Nghị quyết 249/HĐBT ngày 2/10/1985 tổ chức lực lượng chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường, thành lập Đội Quản lý thị trường trực thuộc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và cấp huyện, thị xã. Từ đây hệ thống tổ chức Quản lý thị trường đã bước đầu hình thành lực lượng thường trực chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường trên khắp các địa bàn trong cả nước.

 

     Thực hiện đường lối đổi mới, cải cách, mở cửa theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986), nền kinh tế tuy được cải thiện, song đất nước chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế với nhiều khó khăn gay gắt. Tuy vậy, trong nước nhiều thành phần kinh tế phát triển, tham gia thị trường, kinh tế đối ngoại được mở rộng quan hệ buôn bán với nhiều nước trên thế giới, bình thường hóa với Trung Quốc, mở các cửa khẩu biên giới và cho phép cư dân biên giới buôn bán trao đổi hàng hóa. Nền kinh tế  bắt đầu khởi sắc, sản xuất phát triển, lưu thông hàng hóa được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện. Bên cạnh đó tình trạng buôn lậu qua biên giới, trốn lậu thuế và đặc biệt là buôn lậu đường biển qua các tàu viễn dương diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, tháng 8/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định thành lập Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu và quản lý thị trường ở các tỉnh phía Nam và Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu ở các tỉnh phía Bắc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do yêu cầu công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đặt ra.

 

     Ban Công tác đặc nhiệm chống buôn lậu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, không thay thế Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương và không làm nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương biện pháp đấu tranh chống buôn lậu của các ngành, các cấp. Các Ban công tác đặc nhiệm này được tổ chức các Đội công tác đặc nhiệm liên ngành hoạt động theo từng thời gian và trên một số địa bàn trọng điểm nhằm kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ buôn lậu.

 

     Để thống nhất chỉ đạo công tác Quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác, ngày 06/12/1991 Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 398/HĐBT hợp nhất ba Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương, Ban công tác đặc nhiệm phía Bắc và phía Nam thành ban Chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương với nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo công tác Quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác.

 

     Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh, thành phố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

 

     Trong quá trình đổi mới, nền kinh tế nước ta dần dần ổn định và phát triển thị trường ngày càng được mở rộng. Công tác Quản lý thị trường,  chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép đặt ra những yêu cầu mới. Để tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, Ngành Trung ương và UBND các cấp. Chính phủ ban hành Nghị định số 35/CP ngày 25/4/1994 giao Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trong cả nước, đồng thời chuyển giao bộ máy làm việc, tài liệu, tài sản thuộc Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương sang Bộ Thương mại.

     Sự kiện pháp lý quan trọng đối với lực lượng Quản lý thị trường là ngày 23/01/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức Quản lý thị trường, theo đó xác định: Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ trung ương đến huyện; có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Từ đây, lực lượng Quản lý thị trường từng bước được xây dựng theo yêu cầu chính quy, tổ chức thống nhất và hoạt động xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

 

     Trong thời kỳ 1991 - 1995, mặc dù ngành Thương mại đã cùng các ngành, các địa phương nổ lực phấn đấu đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa và dịch vụ nhưng thị trường và hoạt động thương nghiệp của các ngành và các địa phương bộc lộ những thiếu sót, phát sinh những vấn đề phúc tạp mới. Trước tình hình đó, Bộ chính trị ra Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/01/1996 về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng XHCN, đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp, trong đó về tổ chức yêu cầu đặt ra là “xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo yêu cầu chính quy, tổ chức chặt chẽ”. Đây là mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Quản lý thị trường, chuyển Quản lý thị trường từ lực lượng kiêm nhiệm, liên ngành, thành lực lượng chuyên trách chính quy, tổ chức một cách có hệ thống từ Trung ương đến địa phương; có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hảng giả và gian lận thương mại trên thị trường cả nước.

 

     Năm 2000, thi hành luật Thương mại năm 1995, Quản lý thị trường được Chính phủ giao thêm chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại. Để tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành của Trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 127/2001/QĐ/TTg ngày 27/8/2001 về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại  ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban, gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 Trung ương. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo 127 của tỉnh. Chi cục Quản lý thị trường được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 127 của tỉnh. Như vậy, tổ chức và lực lượng Quản lý thị trường đã có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức qua từng giai đoạn phát triển chung của đất nước, nhưng ngay từ đầu nhiệm vụ và đối tượng của Quản lý thị trường đã được xác định rõ ràng cụ thể.

 

     Đối với tỉnh ta, sau ngày giải phóng 30/4/1975 tình hình thị trường còn mất ổn định, hàng hóa khan hiếm, giá cả một số mặt hàng tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 06/4/1978 UBND tỉnh Thuận Hải ban hành Chỉ thị số 14 UB/TH về việc quản lý thị trường trong cải tạo công thương nghiệp, hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ cải tạo XHCN, tổ chức lại thị trường và xây dựng thương nghiệp XHCN trên địa bàn của tỉnh. Phối hợp đồng bộ các đoàn thể, các ngành Tài chính, Thuế vụ, Công an, Giao thông Vận tải tăng cường kiểm soát đối với những hàng hóa Nhà nước quản lý thống nhất thu mua, bán ra. Và ngày 06/6/1978, UBND tỉnh Thuận Hải ban hành quyết định số 648 QĐ/UB  thành lập Ban Quản lý thị trường Tỉnh Thuận Hải do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, các thành viên gồm: Ủy ban Vật giá Tỉnh, các Ty Thương nghiệp, Văn hóa Thông tin, Tài chính, Công an, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, Công ty Vật tư Tỉnh và đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh, Liên hiệp Công đoàn Tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh niên.

 

     Căn cứ Quyết định số 312 ngày 01/10/1980 của Hội đồng Chính phủ về Quản lý thị trường, công thương nghiệp tư bản tư doanh và diễn biến của tình hình thị trường tại thời điểm, ngày 09/6/1981 UBND tỉnh Thuận Hải có quyết định số 738 QĐ/UBTH thành lập Ban Quản lý thị trường mới của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Và ban hành Quyết định số 627/UBTH ngày 09/5/1981 thành lập Đội kiểm soát thị trường Tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Quản lý thị trường tỉnh về mặt thi hành chính sách quản lý thị trường nói chung và đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và pháp chế của các ngành chủ quản. Đội kiểm soát thị trường tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với các Đội kiểm soát thị trường huyện, thị xã kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các chính sách, chế độ về thị trường, giá cả, đăng ký kinh doanh, chính sách thuế công thương nghiệp… Biên chế của Đội được trưng tập từ các ngành Công an, Thuế vụ, Thương nghiệp…

     Thực hiện Nghị quyết số 249/HĐBT ngày 02/10/1985 của Hội đồng Bộ trưởng ngày 29/4/1986 UBND tỉnh quyết định thành lập Đội Quản lý thị trường chuyên trách thuộc Ban cải tạo công thương nghiệp - Quản lý thị trường tỉnh. Đội Quản lý thị trường chuyên trách là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ban cải tạo công thương nghiệp - Quản lý thị trường tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ:

 

     - Giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước về lưu thông vật tư hàng hóa, kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ trên thị trường.

 

     - Phát hiện ngăn chặn các hành vi đầu cơ buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép của tư thương, các phần tử tiêu cực trong các cơ quan Nhà nước gây hỗn loạn thị trường, xâm phạm tài sản XHCN và làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của công dân.  

 

     - Phối hợp với các ngành, các cấp gắn công tác Quản lý thị trường với cải tạo XHCN, sắp xếp trật tự xã hội, ổn định thị trường, giá cả.

 

     - Kiến nghị với các cơ quan chức năng và các tổ chức kinh tế tiến hành các biện pháp có hiệu quả nhằm quản lý chặt chẽ vật tư hàng hóa và tổ chức tốt các hoạt động thương nghiệp, dịch vụ, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước và các hiện tượng tiêu cực khác trên thị trường.

 

     Thực hiện công cuộc đổi mới, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 25/02/1989 UBND Tỉnh có quyết định số 106 QĐ/UBTH giải thể Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường, tổ, Đội Quản lý thị trường từ cấp tỉnh đến xã, phường; giao cho giám đốc Sở Công an, giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm củng cố và tăng cường lực lượng Công an kinh tế, Thuế vụ, Thanh tra ngành thương nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu thuế và kiểm tra, kiểm soát đăng ký kinh doanh, chống đầu cơ buôn lậu trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng chủ trương chính sách và pháp luật.

 

     Thực hiện quyết định số 279/CT ngày 04/8/1990 HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng thành lập Ban công tác đặc nhiệm phía Nam nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu.

 

     Ngày 24/9/1990 UBND tỉnh Thuận Hải có quyết định số 714 QĐ/UBTH thành lập Đội công tác đặc nhiệm của tỉnh và ngày 07/11/1990  có quyết định số 810 QĐ/UBTH thành lập Đội kiểm tra, kiểm soát thị trường trên một số địa bàn gồm thị xã Phan Rang Tháp Chàm, Phan Thiết, huyện Hàm Tân, Đội công tác đặc nhiệm và các Đội kiểm tra, kiểm soát thị trường có nhiệm vụ:

 

     - Kiểm tra việc chấp hành quy định đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế, việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, thực hiện chứng từ hóa đơn trong mua bán hàng hóa.

 

     - Tổ chức phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra chống buôn lậu, đồng thời thông qua công tác kiểm tra phát hiện sơ hở thiếu sót trong quản lý, kiến nghị cấp trên xem xét bổ sung sửa đổi chế độ chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

 

     Tháng 4/1992, tỉnh Bình Thuận chính thức được tái lập.

 

     Để chỉ đạo thống nhất công tác quản lý thị trường, UBND tỉnh có quyết định số 362 QĐ/UBBT thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo các mặt công tác quản lý thị trường chống đầu cơ buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước, duy trì trật tự kỷ cương pháp luật trên thị trường. Bộ phận Thường trực chuyên trách gồm văn phòng Ban Chỉ đạo và Đội Quản lý thị trường trực thuộc Ban chỉ đạo.

 

     Thực hiện Nghị định số 35/CP của Chính phủ về việc giao Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thống nhất chỉ đạo công tác Quản lý thị trường trong cả nước và Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức Quản lý thị trường. Để thống nhất và kiện toàn bộ máy Quản lý thị trường trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 09/9/1995 UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 1356 QĐ/UBBT thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận, tổ chức bộ máy có lãnh đạo Chi cục, 2 phòng chức năng và 03 Đội Quản lý thị trường hoạt động liên huyện trên địa bàn toàn Tỉnh. Kể từ đây, Chi cục Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách, là cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật Thương mại trên thị trường toàn tỉnh.

 

    Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Chi cục Quản lý thị trường lúc mới thành lập chỉ có 03 Đội QLTT và 02 phòng chuyên môm với 20 người, biên chế từ các ngành thương mại, tài chính, thuế, thủy sản, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và tiếp nhận nhân sự từ Đội Quản lý thị trường thị xã Phan Thiết và Đội Quản lý thị trường huyện Hàm Tân. Về trình độ: Đại học có 3 người, Trung cấp có 4 người. Đến nay Chi cục đã lớn mạnh, phát triển  lên 10 Đội QLTT, 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ với tổng số 80 cán bộ, công chức, trong đó có 88% trình độ đại học, cao đẳng. Chi cục có 01 chi bộ với 24 đảng viên, có tổ chức công đoàn và Hội cựu chiến binh. 

 

     Từ ngày thành lập đến nay, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Cục Quản lý thị trường, Sở Thương mại (nay là Sở Công Thương), Chi cục Quản lý thị trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường chống các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi kinh doanh trái phép khác. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, chống dịch cúm gia cầm, dịch lỡ mồm long móng ở gia súc, kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản trái phép trên địa bàn toàn tỉnh… Kết quả hoạt động của Chi cục đã góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: được UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 127 trung ương tặng Bằng khen cho 45 tập thể và cá nhân trong đơn vị; năm 2009 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Chi cục QLTT; năm 2011 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen cho đồng chí Chi cục trưởng; năm 2011 Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

     Từ ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới WTO, sự kiện này mở ra cho nước ta cơ hội mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, tranh thủ công nghệ, học hỏi phương thức và kinh nghiệm quản lý tiến tiến nhưng đồng thời cũng nảy sinh nhiều thách thức, cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt trên bình diện rộng và phức tạp hơn, các yếu tố của thị trường quốc tế tác động trực tiếp đến thị trường trong nước. Với việc giảm thuế theo lộ trình như đã cam kết khi gia nhập WTO, tình hình buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại, dự báo vẫn diễn biến phức tạp, không ít mặt gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi và mang nhiều yếu tố nước ngoài hơn, do đó việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật sẽ khó khăn hơn, phức tạp hơn. Từ tình hình trên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức trong toàn Chi cục Quản lý thị trường cần phải:

 

     - Nhận thức rõ và đầy đủ hơn vị trí, vai trò trách nhiệm của mình để góp phần cùng cả nước tận dụng cơ hội, đẩy lùi thách thức, góp phần bảo vệ và thúc đẩy sản xuất phát triển, thu hút đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, và chống thất thu ngân sách nhà nước.

 

     - Nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp hết lòng phục vụ nhân dân.

 

     - Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công Thương tăng cường tổ chức kiểm tra kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh  hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo đột xuất của cấp trên.

 

     - Làm tốt vai trò tham mưu Thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo 127 tỉnh, đôn đốc, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Bình Thuận

Cập nhật 08/08/2014

Thông báo

Văn bản pháp quy

Sở công thương tỉnh bình thuận Toàn văn Hiến pháp Việt Nam năm 2013 Phần mềm Quản lý văn bản

Bản đồ hành chính

Hình ảnh

Video-Clips