Chuyên mục hỏi đáp

Thắc mắc Tổng Đại Lý Xăng Dầu

09/01/2018 - Lượt xem: 850

Nội dung câu hỏi

Kính gửi Quản lý thị trường giải đáp thắc mắc liên quan đến nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty Đang làm Tổng Đại Lý Kinh Doanh xăng dầu với thương nhân cung cấp xăng dầu là Công ty A. Trong trường hợp này Công ty có đươc ký thêm Hợp đồng bán lẻ xăng dầu với Công ty B khác không? Trường hợp này Công ty sẽ lấy nguồn đầu vào từ công ty B để kinh doanh. Như vậy theo nghị định 83/2014/NĐ-CP Trường Hợp này có vy phạm pháp luật không?

 

Người hỏi: Phan Anh Tuấn - Địa chỉ: Nghệ An
Trả lời

Về câu hỏi của bạn Phan Anh Tuấn, Chi cục Quản lý thị trường trả lời bạn như sau:

 

Tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 18 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu quy định:

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

4. Chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một (01) thương nhân đầu mối. Nếu thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, được ký thêm hợp đồng làm tổng đại lý cho một (01) thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học.

 

5. Thương nhân đã ký hợp đồng làm tổng đại lý cho thương nhân đầu mối, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý khác hoặc thương nhân đầu mối khác.”

 

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp của bạn nêu đã vi phạm quy định tại Điều 18 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.