Văn bản Thông tư


Loại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tình trạng
Thông Tư 27/2017/TT-BCA 22/8/2017 06/10/2017 Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân Còn hiệu lực
Thông Tư 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 15/12/2014 Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Còn hiệu lực
Thông Tư 07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 16/12/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Còn hiệu lực
Thông Tư 06/2013/TT-TTCP 30/9/2013 15/11/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo Còn hiệu lực
Thông Tư 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 15/12/2014 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân Còn hiệu lực
Thông Tư 13/2015/TT-BCT 16/06/2015 01/10/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Còn hiệu lực
Thông Tư 02/2015/TT-BNV 06/03/2015 01/05/2015 Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường Còn hiệu lực
Thông Tư 01/2011/TT-BNV 19/01/2011 04/03/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Còn hiệu lực
Thông Tư 07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 16/12/2013 Thông tư Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Còn hiệu lực
Thông Tư 35/2014/TT-BCT 15/10/2014 01/12/2014 Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón Còn hiệu lực
Thông Tư 29/2014/TT-BCT 30/09/2014 27/11/2014 Thông tư Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/ Còn hiệu lực
Trang 1 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp