VĂN BẢN PHÁP QUY


Loại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tình trạng
Thông Tư 27/2017/TT-BCA 22/8/2017 06/10/2017 Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân Còn hiệu lực
Nghị định 90/2017/NĐ-CP 31/7/2017 15/9/2017 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Còn hiệu lực
Nghị định 97/2017/NĐ-CP 18/8/2017 05/10/2017 Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hà Còn hiệu lực
Nghị định 98/2017/NĐ-CP 18/8/2017 18/8/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Còn hiệu lực
Luật 91/2015/QH13 24/11/2015 01/01/2017 Bộ luật dân sự năm 2015 Còn hiệu lực
Thông Tư 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 15/12/2014 Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Còn hiệu lực
Thông Tư 07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 16/12/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Còn hiệu lực
Thông Tư 06/2013/TT-TTCP 30/9/2013 15/11/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo Còn hiệu lực
Thông Tư 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 15/12/2014 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân Còn hiệu lực
Nghị định 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 20/11/2012 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo Còn hiệu lực
Nghị định 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 20/11/2012 Nghị định quy định chi tiết của Luật khiếu nại Còn hiệu lực
Trang 1 / 6 | Trở về 1 2 3 4 5 6 Kế tiếp